Faktura og innbetaling

Usikker på KID, forfallsdato eller andre fakturadetaljer? Vil du sjekke om innbetalingen er registrert? Husk at du alltid har full oversikt på Min Side.

Er innbetalingen registert?

Dersom du lurer på om innbetalingen din er registrert, kan du logge deg på Min Side og se siste bevegelser i transaksjonsoversikten. Du kan også få opplest siste transaksjoner på Kontofon og logge på Mobilbank og se siste bevegelser der.

Det kan ta inntil 3 dager fra innbetalingen er gjort til den til innbetalingen  vises i oversikten. 

KID-nummer

KID-nummer er oppført på fakturaen din. Du finner det også under Betalingsinformasjon i venstre meny på Min Side.

Forfall

Forfallsdato er alltid den 20. i hver måned. For å unngå at kortet ditt blir sperret etter månedsskiftet, må du betale inn minstebeløpet som er oppført på fakturaen. Du finner også minstebeløpet under Fakturaarkiv i venstre meny på Min Side. 

Mottaker

  • Santander Consumer Bank AS, PO Box 177, N-1325 Lysaker, Oslo
  • Kontonr 9750.06.31000 
  • IBAN: NO2297500631000
  • SWIFT: ESSENOKX

Logg inn på Min Side