Kontofon

Kontofonen er tilgjengelig 24 timer i døgnet på nummer 210 83 500, tastevalg 2.

Du logger deg på ved å taste inn ditt fødsels- og personnummer og de fire siste sifrene i ditt kortnummer.

Når du er innlogget på Kontofonen kan du få tilgang til følgende informasjon: 

  • De siste transaksjonene og innbetalinger på kortet, tast 1
  • Utestående saldo på kortet/kredittsaldo
  • Disponibel kreditt
  • Minstebeløp å betale inneværende måned